GDPR

GDPR - vyřešeno

Informační systém Integri G5 disponuje funkcemi potřebnými pro zajištění shody s nařízením GDPR. Cílem těchto funkcí je:

  • Omezení přístupu jednotlivých uživatelů jen k osobním údajům, které potřebují pro účel právě prováděného zpracování.
  • Anonymizace a pseudonymizace osobních údajů osob, které již nejsou aktivní.
  • Detailní logování přístupů uživatelů k osobním údajům.
  • Logování a archivace tisků obsahující osobní údaje.