Naše jednička

INTEGRI G5

Informační systém Integri G5 je určen pro velké a střední správce bytového fondu pro zajištění co nejefektivnější a nejúplnější podpory svým uživatelům.

 • jednotná bytová evidence a technická správa
 • tříúrovňová hierarchická struktura zpracovávaných firem
 • sledování organizačních záležitostí správy
 • roční vyúčtování služeb
 • ekonomické výkazy, kdykoliv potřebujete

Funkce v detailu

Bytová evidence

Bytová evidence

Obsahuje všechny spravované objekty. V rámci této evidence jsou jednotlivé typy objektů (vlastní objekty, SVJ, objekty spravovaných byt. družstev) vizuálně a logicky odlišeny. Samozřejmostí zůstává možnost přístupu z hlediska právě zpracovávané firmy. To znamená, že jsou zobrazeny pouze objekty dané firmy.

Technická správa

Technická správa

Umožňuje přístup k technickému popisu a údržbě bez ohledu na zpracovávanou firmu. Kromě již standardních funkcí jako pasportizace, sledování oprav a sledování revizí zavádí Integri G5 další rozšíření. Jde především o evidenci investičních akcí s jednotlivými událostmi kolem zařizování projektů, stavebního řízení, dotací, půjček a následné ekonomické vyhodnocení akce. Další novou funkcí je evidence pojištění škodních událostí. Samozřejmostí v oblasti technické správy je úplná propojenost s bytovou evidencí.

Tříúrovňová hierarchická struktura zpracovávaných firem

Tříúrovňová hierarchická struktura zpracovávaných firem

Ve tvaru Hlavní správce-Spravovaný subjekt-Podřízené subjekty spravovaného. Struktura zpracovávaných firem je přímo propojena s centrální bytovou evidencí a dává tak základ pro stanovení účetních vztahů a souvislostí mezi spravovanými objekty a účetní evidencí zúčastněných firem.

Sledování organizačních záležitostí správy

Sledování organizačních záležitostí správy

Tato část zahrnuje evidence funkcionářů, schůzí, došlé a odeslané pošty. Funkcionáře lze evidovat v libovolné organizační struktuře. Evidence schůzí spravovaných subjektů dovoluje detailně sledovat průběh hlasování a sledovat úkoly vzniklé z usnesení spravovaných objektů. Evidence pošty je rozšířena o komunikační funkce emailového zpravodajství (hromadné zasílání informačních emailů vybraným subjektům), možností evidence dokumentů datových schránek a oběhem dokumentů mezi uživateli Integri.

Možnost evidence pohledávek centrální bytové evidence vůči firmám v hierarchické struktuře

Možnost evidence pohledávek centrální bytové evidence vůči firmám v hierarchické struktuře

zpracovávaných firem. Systém umožňuje evidovat na jednom prostoru libovolné množství pohledávek a to těchto firem hierarchické struktury:

 • Firma, která objekt vlastní (SVJ, bytové družstvo či jiný majitel).
 • Firma, která objekt spravuje (správní firma).
 • V případě tříúrovňové struktury i firma bývalého bytového družstva (jen pokud to není hlavní správce).

Hromadné zpracování

Hromadné zpracování

ve všech částech informačního systému. Všechny funkce informačního systému jsou schopny provozu ve dvou základních módech. A to:

 • V módu hromadného zpracování, kdy je daná funkce provedena naráz v předem specifikovaném rozsahu spravovaných firem (objektů).
 • V módu individuálního přístupu, kdy je daná funkce zpracována jen ve vybrané zpracovávané firmě a jejích objektech.

Univerzální platební brána

Univerzální platební brána

Umožňuje provádět párování jakékoli položky účetního peněžního rozhraní (banka, složenka, pokladna, sipo, atd.) s jakýmkoli objektem (pohledávkou na prostoru) centrální bytové evidence. Podmínkou je provedení platby buď ve firmě, které daný objekt bytové evidence patří, nebo ve firmě, která objekt bytové evidence spravuje. Při pravidelné měsíční závěrce pak systém vyhodnotí provedené platby a stanoví vzájemnou souvztažnost pohledávek a závazků mezi správcem a spravovanou firmou. Tuto souvztažnost promítne do účetních evidencí včetně detailního protokolu (Např. seznam vlastníků spravované firmy-SVJ, kteří zaplatili nájem v pokladně správce). Vzájemné peněžní vypořádání je tak přeneseno na mezi-firemní úroveň.

Přeúčtování účetních hodnot prvotně evidovaných u správce do spravované firmy

Přeúčtování účetních hodnot prvotně evidovaných u správce do spravované firmy

Tato funkce provádí automatizovaný převod účetních hodnot prvotně zaevidovaných u správce na spravovanou firmu-SVJ. Výsledkem převodu je opět vzájemný pohledávko-závazkový vztah mezi správcem a spravovanou firmou.

Centrální kontrola stavů bytové a účetní evidence

Centrální kontrola stavů bytové a účetní evidence

Jedná se o nově koncipovaný nástroj umožňující plně automatizovanou kontrolu následujících evidencí:

 • Kontrola převodu úhrad z účetních evidencí do evidence bytové. Při této kontrole je zjišťováno, zda nedošlo k rozdílu mezi platbami evidovanými v účetních systémech a bytové evidenci. V případě zjištění rozdílu systém přímo identifikuje doklady, které tento rozdíl způsobily.
 • Kontrola stavu sald bytové a účetní evidence. Tato kontrola umožňuje provádět kontrolu stavu sald evidovaných v bytové evidenci se stavem salda v evidenci účetní. V případě zjištění rozdílu pak systém nabízí sadu analytických nástrojů, které umožňují nalézt důvod zjištěné odchylky.
 • Kontrola pohledávko-závazkových vztahů mezi správcem a spravovanou firmou. Při této kontrole jsou porovnávány stavy na pohledávko-závazkovém rozhraní vybudovaném z důvodů univerzální platební brány a automatizovaného přeúčtování.
 • V rámci centrální kontroly pak lze provádět přímé opravy týkající se jak bytové, tak účetní evidence.

INTEGRI G5i

Mějte přístup ke svým datům online kdykoliv a kdekoliv s klientskou zónou INTEGRI G5i.

INTEGRI G5i

Ceník

Říkáte si, na kolik by Vás takové řešení vyšlo? Podívejte se na náš ceník.

Mobilní aplikace

Absolutní novinka mobilní aplikace G5i MOBILE zpřístupňuje údaje evidované správcem tam, kde to klienti a zaměstnanci správy potřebují – kdykoliv a kdekoliv.

Vyzkoušejte si nás

Líbí se Vám, co jste si přečetli, a chtěli byste si náš software otestovat nebo se poradit, jak co nejlépe nastavit správu Vašich nemovitostí? Nechte nám tu na sebe kontakt a my se ozveme.

Bytový dům

© 2022 INTEGRI, s.r.o. Váš dodavatel softwaru pro správu domů.