Zajímavé funkce

Datové sjednocení všech spravovaných firem

Datové sjednocení všech spravovaných firem

V oblasti bytové evidence a technického úseku. V těchto modulech můžete pracovat s konkrétním spravovaným subjektem nebo se všemi subjekty najednou. To přinese podstatné zvýšení produktivity hromadného zpracování.

Centrální evidence osob

Centrální evidence osob

Jedná se o jedinečnou evidenci všech osob, které jakýmkoli způsobem souvisí s některou z ostatních evidencí v rámci celého informačního systému. Všechny evidence (př. uživatelé bytů, spoluvlastníci, funkcionáři, zaměstnanci apod.) se pak odvolávají na osoby evidované v centrální evidenci osob. Tímto uspořádáním je zaručena jedinečnost informací o evidované osobě (telefonní kontakt, mail, kontaktní adresy a pod.)

Účetnictví a související evidence

Účetnictví a související evidence

Je vedeno pro každou spravovanou firmu samostatně, ale všechny úlohy a funkce lze spouštět přes všechny spravované firmy.

Možnost individualizace chování systému pomocí globálních parametrů

Možnost individualizace chování systému pomocí globálních parametrů

Globální parametry umožňují modifikovat chování funkcí v rámci celého informačního systému a to tak, aby systém co nejlépe vyhověl požadavkům koncového uživatele.

Nastavení číselníků systému

Nastavení číselníků systému

Je koncipováno tak, aby hodnoty v číselníku platily pro všechny evidované objekty s možností tvorby výjimek chování pro určitou skupinu objektů nebo samostatný objekt.

Automatická aktualizace typových číselníků

Automatická aktualizace typových číselníků

Všechny číselníky, které se odvolávají na hodnoty státní správy (př. číselník ulic, psč, banky apod.) jsou jednou týdně automaticky aktualizovány tak, aby obsahovaly aktuální údaje.

Archivace všech provedených změn

Archivace všech provedených změn

Informační Integri G5 je ve všech důležitých evidencích vybaven archivací provedených změn a to tak, aby bylo možno zjistit kdo, kdy a jakou změnu v dané evidenci provedl. Uvedená vlastnost pak umožňuje velmi efektivně dohledat „viníka“ případných problémů.

Přístupová práva

Přístupová práva

Je možno nastavovat ve dvou úrovních a to:

  • přístupy ke spravovaným firmám,
  • přístupy k funkcím informačního systému platným v rámci přístupných spravovaných firem nebo pro každou přístupnou spravovanou firmu individuálně.

Propojení evidovaných objektů s externími dokumenty-datové úložiště

Propojení evidovaných objektů s externími dokumenty-datové úložiště

Informační systém Integri G5 umožňuje připojit k evidovaným objektům (př. domy, prostory, uživatelé prostor, faktury apod.) libovolné dokumenty externího prostředí (př. dokumenty Word, libre office, obrázky apod.). Samotné uspořádání evidence externích dokumentů je podporováno funkcí „Externí datové úložiště“, která umožňuje definovat logickou strukturu ukládaných dokumentů.

Poštovní modul

Poštovní modul

Tento subsystém umožňuje evidovat došlou a odeslanou poštu. Mimo prosté evidence pošty dokáže provádět následující činnosti. Řídí oběh dokumentace uvnitř firmy. Stahuje obsah datových schránek do přijaté pošty. Rozesílá dokumenty odeslané pošty skupinám adresátů pomocí standardní pošty, hybridní pošty, datových schránek, mailu a SMS.

Podpora vlastní údržby

Podpora vlastní údržby

Pokud správce nemovitostí provádí vlastními silami i údržbu nemovitosti, poskytuje Informační systém Integri G5 podporu této činnosti. V rámci této podpory dokáže informační systém sledovat obchodní případ související s údržbou nemovitosti od objednávky přes zakázku, na které sleduje naběhlé náklady, na jejichž základě vytváří podklad pro fakturaci až po konečnou automatizovanou fakturaci.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík

Funkce insolvenční rejstřík komunikuje automaticky se serverem finanční správy a „stahuje“ informace o insolvencích, které následně páruje s osobami centrální evidence osob a s evidencí externích firem (dodavatelé a odběratelé). Obě tyto evidence jsou vybaveny zobrazováním informací o insolvenci. Zároveň k této funkci existuje evidenční rozhraní, které umožňuje vyhodnocovat všechny informace insolvenčního rejstříku.

Podpora evidence externích firem

Podpora evidence externích firem

Evidence externích firem obsahuje funkci umožňující kontrolu údajů evidovaných v informačním systému Integri G5 a v www aplikaci ARES. V případě neshody informací je nabízena automatická oprava dle www aplikace Ares. Samozřejmostí je i kontrola důvěryhodnosti firmy z pohledu ministerstva financí (DPH).

Komunikace s weby státní správy

Komunikace s weby státní správy

(OR, KN, Insolvence, průběh soudního řízení, mapy)

Export dat

Export dat

Je možno provádět třemi různými způsoby a to:

  • Pomocí specializovaných programů, které jsou vytvořeny pro nejčastěji se opakující požadavky na export dat (př. export účetních dat pro auditory, export údajů pro firmy provádějící vyúčtování apod.)
  • Pomocí standardních tiskových výstupů
  • Z pohledů na data (př. evidence faktur, evidence uživatelů bytů apod.)

Data lze exportovat do následujících datových formátů: TXT, CSV, XML, Html, XLS a ODS.

Klientská zóna

Mějte přístup ke svým datům online kdykoliv a kdekoliv. S aplikací INTEGRI G5i online doručujete dokumenty nebo zpřístupňujete odečty měřičů.

Mobilní aplikace

Absolutní novinka mobilní aplikace G5i MOBILE zpřístupňuje údaje evidované správcem tam, kde to klienti a zaměstnanci správy potřebují – kdykoliv a kdekoliv.

Vyzkoušejte si nás

Líbí se Vám, co jste si přečetli, a chtěli byste si náš software otestovat nebo se poradit, jak co nejlépe nastavit správu Vašich nemovitostí? Nechte nám tu na sebe kontakt a my se ozveme.

Bytový dům

© 2022 INTEGRI, s.r.o. Váš dodavatel softwaru pro správu domů.